Me har framstilt og laga grafiske produkt i snart 80 år, og torer utan å ta munnen for full kalla oss sjølv for ekspertar innan faget. Alle tilsette er faglærde på sine område, og me jobbar etter slagord vårt, som er: «Frå ide til produkt.»

Me er tilgjengelege for deg som kunde med nettopp dette. Det er skrive bok om pressehistoria i Sogn og Fjordane, der IHP AS har spela ei ikkje ubetydeleg rolle gjennom snart 80 år. Enno er me med på å påverka denne historia på ein sterk, tydeleg og bevisst måte.

Me har eit av dei mest moderne trykkeria på Vestlandet. Den nye 4-fargers trykkmaskina Heidelberg Speedmaster gjer at me kan ta på oss dei fleste oppdrag – både store som små. Dette, godt blanda med svært proffe og serviceinnstilte menneske, gjer at resultatet blir av beste kvalitet til låg kostnad – om pris betyr noko?

Me står for den daglege produksjonen av Sogn Avis, og utfører ein del tenester for avisa Ytre Sogn. Der er me også ein av eigarane.

Tilsette

tor_utklyppa_tint

Tor Fotland

Avdelingsleiar
Telefon: 971 81 634
E-post: tor@sognavis.no

jrn_utklyppa_tint

Jørn Njøs

Grafisk formgjevar
Telefon: 975 17 600
E-post: jn@sognavis.no

sten_robert

Sten Robert

Avd.leiar/trykk
E-post: sten@sognavis.no

jorunn

Jorunn

Typograf
E-post: jorunn@sognavis.no

siv_anette

Siv Anette

Perforatør
E-post: sam@sognavis.no

ingvald

Ingvald

Teknisk sjef
E-post: ingvald@sognavis.no

gro

Gro Elisabeth

Personalsjef
E-post: gro@sognavis.no

jon

Jon

Produksjonsleiar
E-post: jon@sognavis.no